Αρχική

Συνθεση Επιτροπής

Η τρέχουσα σύνθεση της ΕΒΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 είναι η εξής:

 • Ιωσήφ Μπιζέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
 • Μιχάλης Γκολιομύτης, Λέκτορας, Μέλος
 • Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
 • Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος
 • Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 • Χρήστος Μπαλάσκας, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 • Γεώργιος Παπαδομιχελάκης, Λέκτορας, Μέλος
 • Ευστράτιος Παπουτσόγλου, Λέκτορας, Μέλος
 • Αριάδνη Χάγερ, Επίκουρος Καθηγήτρια, Μέλος

Πρόεδρος ορίστηκε ο Ιωσήφ Μπιζέλης στη συνεδρίαση της ΕΔΒ την 28η Νοεμβρίου 2012 (e-mail: jmpiz@aua.gr).

 

Παρελθόντα έτη

Σύνθεση της ΕΒΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12:

 • Αριάδνη Χάγερ, Επίκουρος Καθηγήτρια, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
 • Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 • Χρήστος Μπαλάσκας, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
 • Ευστράτιος Παπουτσόγλου, Λέκτορας, Μέλος
 • Μιχάλης Γκολιομύτης, Λέκτορας, Αναπληρωματικό Μέλος
 • Γεώργιος Παπαδομιχελάκης, Λέκτορας, Αναπληρωματικό Μέλος