Αρχική

Υποβολή αιτήσεων

  • Αιτήσεις για την αξιολόγηση πειραματικών πρωτοκόλλων, ερευνητικών προτάσεων που απαιτούν έγκριση της ΕΒΔ, υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ιστοτόπου της ΕΒΔ (βλέπε παρακάτω).
  • Οι προτάσεις που υποβάλλονται πρέπει να είναι πλήρεις. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν, αιτιολογημένη έκθεση  για την λειτουργία των εγκαταστάσεων πραγματοποίησης της προτεινομένης έρευνας. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής τους.
  • Κάθε ερευνητική πρόταση, που υποβάλλεται στην ΕΒΔ ανατίθεται σε εισηγητή, που είναι μέλος της επιτροπής, και ο οποίος εισηγείται το θέμα στην επιτροπή. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις εκ μέρους του εισηγητή, αποστέλλονται στον υπεύθυνο της πρότασης. Η ΕΒΔ αποφασίζει για την έγκριση ή μη της πρότασης, λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις του εισηγητή και την απάντηση του ερευνητή. Η απόφαση έγκρισης ή οι συστάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στον υπεύθυνο της πρότασης.

 

Υποβολή αίτησης:

Κατεβάστε το αρχείο της αίτησης πατώντας εδώ, συμπληρώστε όλα τα πεδία και στείλτε την αίτηση στον πρόεδρο της Επιτροπής, Ι. Μπιζέλη: jmpiz@aua.gr