Αρχική

Βοειδή

Οι  εγκαταστάσεις

 

Σωματικό βάρος

(kg)

Ελάχιστο μέγεθος καταλύματος

(m2)

Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου ανά ζώο

(m2/ζώο)

Πλάτος θέσης στην ταϊστρα για σίτιση κατά βούληση αποκερατωθέτων βοειδών

(m/ζώο)

Πλάτος θέσης στην ταϊστρα για περιορισμένη σίτιση αποκερατωθέτων βοειδών

(m/ζώο)

Έως  και 100

2,50

2,30

0,10

0,30

Άνω των 100 έως 200

4,25

3,40

0,15

0,50

Άνω των 200 έως 400

6,00

4,80

0,18

0,60

Άνω των 400 έως 600

9,00

7,50

0,21

0,70

Άνω των 600 έως 800

11.00

8,75

0,24

0,80

Άνω των 800

16,00

10,00

0,30

1,00

 

 

Τρόποι θανάτωσης

Απαιτήσεις

Υπερβολική δόση αναισθησίας

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ήπια καταστολή  του ζώου, ανάλογα με την περίπτωση

Πιστόλι διατρητικής ράβδου

————

Ηλεκτρική αναισθητοποίηση

Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός

Πυροβολισμός που πλήττει τον εγκέφαλο με κατάλληλο πυροβόλο όπλο, πιστόλι και πυρομαχικά

 Μόνον σε επιτόπιες συνθήκες από έμπειρο σκοπευτή