Αρχική

Χοίροι

Οι  εγκαταστάσεις

 

Σωματικό βάρος

(kg)

Ελάχιστο μέγεθος καταλύματος

(m2)

Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου ανά ζώο

(m2/ζώο)

Ελάχιστος χώρος αναπαυσης (σε θερμοκρασιακά ουδέτερες συνθήκες)

(m2/ζώο)

Μεχρι 5

2,0

0,20

0,10

Άνω των 5 έως 10

2,0

0,25

0,11

Άνω των 10 έως 20

2,0

0,35

0,18

Άνω των 20 έως 30

2,0

0,50

0,24

Άνω των 30 έως 50

2,0

0,70

0,33

Άνω των 50 έως 70

3,0

0,80

0,41

Άνω των 70 έως 100

3,0

1,00

0,53

Άνω των 100 έως 150

4,0

1,35

0,70

Άνω των 150

5,0

2,50

0,95

Ενήλικοι (συμβατικοί) κάπροι

7,5

 

1,30

 

 

Τρόποι θανάτωσης

Απαιτήσεις

Υπερβολική δόση αναισθησίας

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ήπια καταστολή  του ζώου, ανάλογα με την περίπτωση

Πιστόλι διατρητικής ράβδου

————

Ηλεκτρική αναισθητοποίηση

Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός

Πυροβολισμός που πλήττει τον εγκέφαλο με κατάλληλο πυροβόλο όπλο, πιστόλι και πυρομαχικά

 Μόνον σε επιτόπιες συνθήκες από έμπειρο σκοπευτή

Αδρανή αέρια (Ar,N2)

 Μόνον σε χοίρους