Αρχική

Κουνέλια

Οι  εγκαταστάσεις

1. Κουνέλια ηλικίας μεγαλύτερης των 10 εβδομάδων

Τελικό σωματικό βάρος

(kg)

Ελάχιστο εμβαδόν για ένα ή δύο κοινωνικώς αρμονικά ζώα

(cm2)

Ελάχιστο ύψος

(cm)

Έως και 3

3500

45

Από άνω των 3 έως και 5

4200

45

Άνω των 5

5400

60

2. Κουνελομητέρα και νεογνά

Βάρος κουνελομητέρας

(kg)

Ελάχιστο μέγεθος καταλύματος

(cm2)

Επιπλέον εμβαδόν για τα κιβώτια εμφώλευσης

(cm2)

Ελάχιστο ύψος

(cm)

Έως και 3

3500

1000

45

Από άνω των 3 έως και 5

4200

1200

45

Άνω των 5

5400

1400

60

3. Κουνέλια ηλικίας κάτω των 10 εβδομάδων

Ηλικία

Ελάχιστο μέγεθος καταλύματος

(cm2)

Ελάχιστο εμβαδόν δαπέδου ανά ζώο

(cm2)

Ελάχιστο ύψος

(cm)

Από τον απογαλακτισμό έως και την ηλικία των 7 εβδομάδον

4000

800

40

Από 7 έως 10 εβδομάδων

4000

1200

40

4. Κουνέλια: Βέλτιστες διαστάσεις για τις υπερυψωμένες περιοχές για καταλύματα που έχουν διαστάσεις που αναφέρονται στον πίνακα 1

Ηλικία σε βδομάδες

Τελικό σωματικό βάρος

(kg)

Βέλτιστο μέγεθος

(cm x cm)

Βέλτιστο ύψος από το δάπεδο του καταλύματος

(cm)

Άνω των 10

Έως και 3

55 x 25

25

Άνω των 10

Από άνω των 3 έως και 5

55 x 30

25

Άνω των 10

Άνω των 5

60 x 35

30

 

Τρόποι θανάτωσης

Απαιτήσεις

Υπερβολική δόση αναισθησίας

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ήπια  καταστολή του ζώου, ανάλογα με την  περίπτωση

Πιστόλι διατρητικής ράβδου

————

Εξάρθρωση του αυχένα

 Μόνον σε κουνέλια βάρους κάτω του 1kg. Τα  κουνέλια βάρους άνω των 150g πρέπει να  αναισθητοποιούνται

Διάσειση/Πλήγμα στο κρανίο με κρούση

 Μόνον σε κουνέλια βάρους κάτω των 5 kg

Ηλεκτρική αναισθητοποίηση

Απαιτείται  ειδικός εξοπλισμός