Αρχική

Όρνιθες

Οι  εγκαταστάσεις

Μάζα σώματος

(g)

Ελάχιστο μέγεθος καταλύματος

(m2)

Ελάχιστο εμβαδόν ανά πτηνό

(m2)

Ελάχιστο ύψος

(cm)

Ελάχιστο πλάτος θέσης στην ταϊστρα ανά πτηνό

(cm)

Μέχρι 200

1,00

 

0,025

30

3

Άνω των 200  έως 300

1,00

0,03

30

3

Άνω των 300 έως 600

1,00

0,05

40

7

Άνω των 600 έως 1200

2,00

0,09

50

15

Άνω των 1200 έως 1800

2,00

0,11

75

15

Άνω των 1800 έως 2400

2,00

0,13

75

15

Άνω των 2400

2,00

0,21

75

15

 

Τρόποι θανάτωσης

Απαιτήσεις

Υπερβολική δόση αναισθησίας

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ήπια  καταστολή του ζώου, ανάλογα με την  περίπτωση

Διοξείδιο του άνθρακα

————

Εξάρθρωση του αυχένα

Μόνον σε πτηνά βάρους κάτω του 1kg. Τα  πτηνά βάρους άνω των 250g  πρέπει να  αναισθητοποιούνται

Διάσειση/Πλήγμα στο κρανίο με κρούση

Μόνον σε πτηνά βάρους κάτω των 5 kg

Αποκεφαλισμός

 Μόνον σε πτηνά βάρους κάτω  των 250 g

Ηλεκτρική  αναισθητοποίηση

Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός

Αδρανή αέρια  (Ar,N2)

————