Μαθήματα Εργαστηρίου

Τίτλος Εξάμηνο Προ/κο-Μετ/κόεικονίδιο ταξινόμησης Υ/Ε
Ανατομία – Ιστολογία Ζώων 3 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων 4 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ανοσολογία 8 Προπτυχιακό Επιλογής
Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής 6 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φαρμακολογία 7 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Νοσήματα Αγροτικών Ζώων 8 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Υγιεινή Αγροτικών Ζώων 9 Προπτυχιακό Επιλογής
Ζωική Παραγωγή & Δημόσια Υγεία 9 Προπτυχιακό Επιλογής
Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας 1 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μικροβιολογία 2 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής 9 Προπτυχιακό Επιλογής