Μαθήματα Εργαστηρίου

Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης Εξάμηνο Προ/κο-Μετ/κό Υ/Ε
Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά 9 Προπτυχιακό Επιλογής
Ανόργανη Χημεία 1 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου 7 Προπτυχιακό Επιλογής
Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας 1 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων 3 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βρωματολογία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Διατροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) 6 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων 7 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, πειραματόζωα) 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Εισαγωγή στη Βιοχημεία Ζωικών Οργανισμών 3 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εκτροφή Ζώων Αναψυχής 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον 9 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Στοιχεία Οργανικής Χημείας 2 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Συστήματα Ποιότητας -Πιστοποίηση Προϊόντων 8 Προπτυχιακό Επιλογής
Τεχνολογία Ζωοτροφών 7 Προπτυχιακό Επιλογής
Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων 4 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό