Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Email
Φεγγερός Κωνσταντίνος    Καθηγητής    210 529 4418    cfeg@aua.gr
Χαρουτουνιάν Σέρκος    Καθηγητής    210529 4247    sehar@aua.gr
Μουντζούρης Κωνσταντίνος    Αναπληρωτής Καθηγητής    210 529 4422    kmountzouris@aua.gr
Τσιπλάκου Ελένη    Αναπληρωτής Καθηγητής    210 529 4423    eltsiplakou@aua.gr
Χατζηγεωργίου Ιωάννης    Αναπληρωτής Καθηγητής    210 529 4416    ihadjig@aua.gr
Ζωίδης Ευάγγελος    Επίκουρος Καθηγητής    210 529 4415    ezoidis@aua.gr
Παπαδομιχελάκης Γεώργιος    Επίκουρος Καθηγητής    210 529 4434    gpapad@aua.gr
Παππάς Αθανάσιος    Επίκουρος Καθηγητής    210 529 4437    apappas@aua.gr
Κατσαρού Ειρήνη    ΕΕΔΙΠ    210 529 4412    ekatsarou@aua.gr
Κουλοχέρη Σοφία     ΕΕΔΙΠ    210 529 4246    skoul@aua.gr
Γεωργιάδου Μαρία    ΕΤΕΠ    210 5294423    mgeo@aua.gr
Πετρόπουλος Χρήστος    Διοικητικός    210 5294409