Μαθήματα Εργαστηρίου

Τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος έχουν ως στόχο την πλήρη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε θέματα Εκτροφής, Ηθολογίας, Γενετικής Βελτίωσης, Φυσιολογίας Παραγωγικών Ιδιοτήτων, Ποιότητας Ζωικών Προϊόντων και Γονιδιακής Τεχνολογίας όλων των αγροτικών ζώων.
Η θεωρητική διδασκαλία συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις στο Κτηνοτροφείο και στους λοιπούς χώρους του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας.
Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και της πτυχιακής μελέτης οι φοιτητές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών έχουν τη δυνατότητα περισσότερης ενασχόλησης στο Εργαστήριο με θέματα που αφορούν την ποιότητα κρέατος, των αυγών, τα χαρακτηριστικά του σφαγίου, το λιπώδη ιστό (μέτρηση ενζυμικών ενεργοτήτων και λιποκυττάρων), τη μελέτη των προτύπων συμπεριφοράς των εκτρεφόμενων για παραγωγικούς σκοπούς ειδών, τους βιοχημικούς πολυμορφισμούς (ηλεκτροφορήσεις κλπ), την ανίχνευση RFLP’s πολυμορφισμών, την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό γονιδίων, την εκτίμηση γενετικών παραμέτρων ζώων καθώς και το σχεδιασμό προγραμμάτων επιλογής και διασταύρωσης σε πληθυσμούς αγροτικών ζώων.
Με την εκπόνηση πρωτότυπων πτυχιακών μελετών (βιβλιογραφικών ή πειραματικών) οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας και στην αξιολόγηση των βιβλιογραφικών και πειραματικών δεδομένων.
Οι φοιτητές των άλλων Τμημάτων του Γ.Π.Α., διδάσκονται γενικά στοιχεία Ζωοτεχνίας στο πλαίσιο του μαθήματος “Ζωοτεχνία” του 5ου εξαμήνου σπουδών.

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που διδάσκονται από το Εργαστήριο:

Τίτλος Εξάμηνο Προ/κο-Μετ/κό Υ/Εεικονίδιο ταξινόμησης
Εκτροφή Ζώων Αναψυχής 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδικές Εκτροφές (γουνοφόρα, σαλιγκάρια, ωδικά πτηνά, ελαφοειδή, πειραματόζωα) 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ανοσολογία 8 Προπτυχιακό Επιλογής
Παραγωγικά Συστήματα (Ζώων) 6 Προπτυχιακό Επιλογής
Βιοτεχνολογία Αναπαραγωγής 9 Προπτυχιακό Επιλογής
Αρχές Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 3 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιοτεχνολογία Αγροτικών Ζώων 6 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ηθολογία – Ευζωία Ζώων 7 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον 9 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας 1 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχές Ζωικής Παραγωγής 1 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων 6 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Ανάπτυξης Ζώων 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εκτροφή Μηρυκαστικών (Ζώων) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Γαλακτοπαραγωγής και Αναπαραγωγής 6 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό