Οικονομόπουλος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
210 529 4383
210 529 4483
ikonomop@aua.grΣΠΟΥΔΕΣ

  • 1987: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Κτηνιατρικής. Αποφοίτηση 1993, Πτυχίο Bachelor´s. Χαρακτηρισμός: Λίαν Καλώς (7).
  • 1992: Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Royal Veterinary College, τμήμα Master στην Κτηνιατρική Μικροβιολογία. Αποφοίτηση 1993. Πτυχίο Master´s στην Κτηνιατρική Μικροβιολογία. Τίτλος της μεταπτυχιακής μελέτης:  Cloning of overlapping peptide fragments of Brucella suis, Heat Shock Protein 62 and their use as antigens in ELISA tests.  
  • 1992-93: Πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών σε τεχνικές Μοριακής Μικροβιολογίας στο CVL, (Central Veterinary Laboratory), Surrey U.K.
  • 1996-99: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κτηνιατρικής Τομέας Μικροβιολογίας. Διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Ιστολογίας-Εμβρυολογίας με θέμα: Εφαρμογή μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και επιδημιολογική μελέτη της φυματίωσης. Xαρακτηρισμός: Άριστα.   

Επαγγελματική εμπειρία

  • Από το 1993 έως το 1995, Κτηνίατρος Υγεινομικός Επιθεωρητής στο βαθμό του Δόκιμου και στη συνέχεια του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.  
  • Από το 1996 έως το 2004,  ιδιώτης  Κτηνίατρος.
  • Από το 1997 και έως το 2004, επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστρικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Από τον Φεβρουάριο του 2000 έως το 2002, εκπαιδευτής στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΒΙΕ με αντικείμενο Βακτηριολογία, Μυκητολογία και Ιολογία.  
  • Από το 2002 έως σήμερα μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα ΕΖΠ&Υ του Γ.Π.Α.