Μπαλάσκας Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής
210 529 4389
210 529 4388
chbalaskas@aua.gr


Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια παρακολούθησα μεταπτυχιακές σπουδές στο  Department of Anatomy and Developmental Biology, University College London και απέκτησα τους τίτλους M.Sc. in Neurological Science και Ph.D. in Neuroscience. Ακολούθως υπηρέτησα ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και στη συνέχεια ως Λέκτορας και τώρα ως Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων στο Γ.Π.Α. Είμαι μέλος της World Association of Veterinary Anatomists και διδάσκω Ιστολογία-Εμβρυολογία, Ανατομία και Φυσιολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.