Καλογιάννης Δημήτριος

ΕΕΔΙΠ
210 529 4385
210 529 4388
kad@aua.gr

Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Απόφοιτος Χημικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1985.
 • MSc Γ.Π.Α. του τμήματος Ζωικής Παραγωγής στον Τομέα «Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων» το 2006.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • 1996 - σήμερα: Εργαστήριο Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων του Γ.Π.Α. - Μέλος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
 • 1995 - 1996. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) Αθηνών, Τμήμα Τοξικολογίας και Βιοχημείας - Ερευνητικός βοηθός.
 • 1990 - 1994. Βιοϊατρικό Ινστιτούτο " SERUM" - Υπεύθυνος ανοσολογικού και ορμονολογικού Τμήματος.
 • 1987 - 1995. Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών - Ερευνητικός Βοηθός.
 • 1985-1987. Τμήμα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών – Επιστημονικός Συνεργάτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ενδοκρινολογία αναπαραγωγής των αγροτικών ζώων
 • In vitro γονιμοποίηση και εφαρμογές στα αγροτικά ζώα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • S.E. Chadio, E. Xylouri, D. Kalogiannis, E. Michalopoulou, S. Evagelatos, I. Menegatos (2002). Early pregnancy diagnosis in swine by direct radioimmunoassay for progesterone in blood spotted on filter paper. Animal Reproduction Science, 69: 65-72 .
 • J. Menegatos, S.E. Chadio, D. Kalogiannis, T. Kouskoura, S. Kouimtzis (2002). Endocrine events during the periestrus period and the subsequent estrus cycle in ewes after estrus synchronization. Theriogenology, 59: 1533-1543.
 • S.E. Chadio, J. Menegatos, G. Zervas, C. Goulas, S. Deligeorgis, D. Kalogiannis (2002). Pituitary responsiveness to gonadotropin and thyrotropin releasing hormones in goats treated with recombinant bovine somatotropin. Small Ruminant Research, 46: 149-157.
 • J. Menegatos, C. Goulas, D. Kalogiannis (2006) The productivity, ovarian and thyroid activity of ewes in an accelerated lambing system in Greece. Small Ruminant Research, 65: 209-216.S.E. Chadio, B. Kotsabasi, J. Menegatos, G. Zervas, D. Kalogiannis (2006) Effect of selenium supplementation of Thyroid hormone levels and selenoenzyme lambs. Biological Trace Element Research, 109: 145-151.
 • SE Chadio, B Kotsampasi, G Papadomichelakis, S Deligeorgis, D Kalogiannis, I Menegatos, G Zervas (2007) Impact of maternal undernutrition on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis responsiveness in sheep at different ages postnatal.
  J Endocrinol. 192(3):495-503.