Ζωίδης Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής
210 529 4415
210 529 4413
ezoidis@aua.gr

Εκπαίδευση

• 6/2000 - 6/2002: Μεταδιδακτορικός ερευνητής (υπότροφος του SNF) στο Τμήμα Μεταβολισμού του πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης-Ελβετία.
• 2000: Ph.D. Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Ελβετία.
• 1996: Δίπλωμα Βιοχημείας (Σχολή Βιοχημείας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, Ελβετία).


Ερευνητικό Έργο

Το επιστημονικό μου έργο περιστρέφεται γύρω από τη Φυσιολογία Θρέψεως των αγροτικών ζώων και του ανθρώπου.
Μελέτη του μεταβολισμού φωσφόρου-νατρίου και βιταμίνης D και γονιδιακές μεταλλάξεις που τον επηρεάζουν.
Σχέση της διατροφής με την φυσιολογία του σκελετικού και πεπτικού συστήματος και την ομοιόσταση αλάτων και φωσφόρου.
Συστήματα μεταφοράς νατρίου-φωσφόρου in vivo και in vitro.
Συστήματα μεταφοράς γλυκόζης in vivo και in vitro.
Μελέτη του άξονα υπόφυση-ενδοκρινές πάγκρεας: αυξητική ορμόνη και δράση του IGF-I.
Γονιδιακή έκφραση και κλωνοποίηση.
Ενδοπεπτιδάσες, μεμβρανικά ισοένζυμα και έλεγχος της γονιδιακής τους έκφρασης.
Σελήνιο/σεληνιοπρωτεΐνες: μεταβολισμός και δράσεις/γονιδιακή έκφραση.
Έμφαση δίδεται στις αλληλεπιδράσεις διατροφής, γονιδιακής έκφρασης και ενδοκρινολογίας.


Εργασία

• 1/2005 – 1/2009: Λέκτορας ΠΔ 407/80, στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Διατροφή Ζώων» (Θεωρία) και «Εισαγωγή στη Βιοχημεία» (Θεωρία και Εργαστήριο).
• 2002-2004: Επιστημονικός Συνεργάτης-Ερευνητής στο TEI-Αθήνας (Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής και Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων).