Ζωίδης Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής
210 529 4415
210 529 4413
ezoidis@aua.gr


Ο κ. Ευάγγελος Ζωίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γ.Π.Α. και έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής αγροτικών ζώων. Διαθέτει μακρόχρονη πρακτική εμπειρία σε θέματα ποιοτικού ελέγχου κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών και ερευνητική εμπειρία στα συστήματα ζωικής παραγωγής σε συνάρτηση με τον μεταβολισμό και τον γονιδιακό έλεγχο. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει > 40 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 8 κεφάλαια βιβλίων διεθνών εκδοτικών οίκων, έχει συμμετάσχει σε > 50 εθνικά και διεθνή συνέδρια με ερευνητικές εργασίες, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνούς επιστημονικού περιοδικού, κριτής αξιολόγησης σε διεθνείς επιτροπές κρίσης επιστημονικών προγραμμάτων και κριτής εργασιών σε 25 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.