Μουντζούρης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
210 529 4422
210 529 4413
kmountzouris@aua.gr

Ο Κωνσταντίνος Μουντζούρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή ζώων με έμφαση στη Βιοτεχνολογία». Είναι πτυχιούχος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, ΓΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D) στη βιοτεχνολογία τροφίμων και αγροτικών προϊόντων του Πανεπιστημίου Reading της Μεγάλης Βρετανίας. Διδάσκει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (ΕΖΠΥ) τα μαθήματα «Διατροφή Αγροτικών Ζώων», «Πέψη και Μεταβολισμός», «Φυσιολογία Θρέψεως», «Βιοτεχνολογία Ζωικής Παραγωγής», «Εισαγωγή στη Διατροφή του Ανθρώπου» και συμμετέχει ως διδάσκων σε δύο Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος ΕΖΠΥ.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αποσαφήνιση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης της διατροφής με παράγοντες που άπτονται της καλής λειτουργίας του εντερικού οικοσυστήματος των ζώων και του ανθρώπου όπως είναι η σύσταση της εντερικής μικροχλωρίδας, η σύσταση των βλεννοπρωτεϊνών του εντερικού επιθηλίου και η έκφραση πρωτεϊνών που καθορίζουν την εντερική ακεραιότητα.

Έχει διατελέσει αξιολογητής σε πολλαπλά ερευνητικά προγράμματα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο καθώς και κριτής εργασιών σε 33 επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε 14 ερευνητικά προγράμματα εκ των οποίων στα 8 ως επιστημονικός υπεύθυνος. Το δημοσιευμένο έργο του έχει 1168 ετεροαναφορές με δείκτη h=17 και περιλαμβάνει 46 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 75 περιλήψεις ή σύντομα άρθρα σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής (editorial board) των περιοδικών «Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition», «World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics» και «Animal Nutrition» και μέλος των επιστημονικών εταιρειών: «Society of Chemistry and Industry», «Poultry Science Association (USA)» και «Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία».