Παππάς Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
210 529 4437
210 529 4413
apappas@aua.gr


Εκπαίδευση

• 2008: Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• 2006: Ph.D. Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Ηνωμένο Βασίλειο
• 2002: Πτυχίο Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ερευνητικό Έργο

Το επιστημονικό έργο περιστρέφεται γύρω από τη διατροφή των αγροτικών ζώων και πιο συγκεκριμένα των πτηνών. Το επιστημονικό έργο σχετίζεται με τα ακόλουθα: Μελέτη της επίδρασης που έχει η προσθήκη ιχνοστοιχείων και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στη διατροφή των πτηνών. Μελέτη της συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων σε πτηνά που διαβιούν ελεύθερα στη φύση. Εκχύλιση και απομόνωση λιποδιαλυτών βιταμινών και καροτινοειδών από ιστούς και τροφές. Προσδιορισμός συγκέντρωσης βιταμίνης Ε και καροτινοειδών με τη χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC). Εκχύλιση λιπιδίων και προσδιορισμός λιπαρών οξέων με τη χρήση αέριου χρωματογράφου (GC). Προσδιορισμός της ποιότητας αυγών (ύψος αλβουμίνης, χρωματισμός λεκίθου, μονάδες Haugh) με τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος προσδιορισμού ποιότητας αυγών. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του σεληνίου σε ιστούς και τροφές με τη χρήση μεθόδων ατομικής φασματοσκοπίας φθορισμού με παραγωγή υδριδίων (HG-AFS) και φασματογραφία μάζας επαγωγικώς συνδεδεμένου πλάσματος (ICP-MS). Προσδιορισμού της δραστικότητας διαφόρων αντιοξειδωτικών ενζύμων.


Εργασία

• 6/2010 – 2015: Λέκτορας με θητεία στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
• 1/2008 – 5/2010: Λέκτορας ΠΔ 407/80, στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Διατροφή Ζώων» και «Διατροφή Μονογαστρικών»
• 4/2007-12/2007: Επιστημονικός Συνεργάτης-Ερευνητής στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής