Τσιπλάκου Ελένη

Αναπληρωτής Καθηγητής
210 529 4423
210 529 4413
eltsiplakou@aua.gr


https://www.aua.gr/tsiplakou/

 

Eκπαίδευση

02/2010–02/2011: Μεταδιδακτορική έρευνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία του ΙΚΥ. Θέμα μεταδιδακτορικής διατριβής: «Επίδραση του υποσιτισμού και του υπερσιτισμού αιγοπροβάτων στη συγκέντρωση του συζευγμένου λινελαϊκού οξέος (CLA) του λίπους του γάλακτος και στην έκφραση του γονιδίου της Δ-9 αφυδρογονάσης στο μαστικό τους αδένα».
2008: Διδάκτωρ Γεωπονικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος διατριβής: «Συγκριτική μελέτη παραγωγής Συζευγμένου λινελαϊκού οξέος (CLA) μεταξύ προβατινών και αιγών», με επίδοση «Άριστα» (Βαθμός: 10).
2006: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διατροφή από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα Μεταπτυχιακής μελέτης: «Παραγωγή CLA σε τέσσερις φυλές προβάτων κάτω από τις ίδιες συνθήκες διαχείρισης και ιδιαίτερα διατροφής», με επίδοση «Άριστα» (Βαθμός: 10).
2005: Πτυχίο Γεωπόνου από το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γενική επίδοση «Λίαν Καλώς» (Βαθμός: 7,49).


Eρευνητικό έργο

• Προσδιορισμός λιπαρών οξέων στο λίπος του γάλακτος, στο λίπος του κρέατος, στο πλάσμα του αίματος και σε ζωοτροφές με χρήση αέριου χρωματογράφου (GC)
• Προσδιορισμός ελεύθερων λιπαρών οξέων στο πλάσμα του αίματος με τη χρήση φωτομέτρου
• Προσδιορισμός ρυθμού ροής της τροφής στο πεπτικό σύστημα μηρυκαστικών ζώων με αλκάνια με χρήση αέριου χρωματογράφου (GC)
• Απομόνωση RNA από λιπώδη ιστό μαστικού αδένα και ουράς
• Έκφραση λιπογενετικών γονιδίων με χρήση RT-PCR
• Ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο γάλα αιγοπροβάτων και σε ζωοτροφές


Eπαγγελματική δραστηριότητα

07/2009–: Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Μηρυκαστικά».
05/2009–09/2009: Μεταδιδακτορική έρευνα στο Dept. of Agriculture and Food Biosciences of Reading University, UK σε θέματα επίδρασης της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων στην υγεία του καταναλωτή.
02/2009–σήμερα: Λέκτορας ΠΔ. 407/80 στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Μηρυκαστικά».