Χάγερ Αριάδνη

Επίκουρος Καθηγητής
210 529 4453
210 529 4442
a.hager@aua.gr

Αποφοίτησα το 1996 από το τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την απόκτηση του πτυχίου του Γεωπόνου εργάστηκα σε ερευνητικό πρόγραμμα στο ΓΠΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αθανάσιο Δροσόπουλο. Το 1997 ξεκίνησα διδακτορική διατριβή με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και υπεύθυνο καθηγητή τον Bob Sinden. Το 2002 απέκτησα διδακτορικό τίτλο (PhD) από το τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Imperial College London. Από το 2001 έως το 2007 εργάστηκα στην ερευνητική ομάδα της Tessa Crompton, ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, στο Imperial College London και στο Institute for Child Health του University College London. Από το 2007 έως το 2010 εργάσθηκα ως επιστημονική συνεργάτις στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. Από τον Ιούνιο του 2010 εργάζομαι στο ΓΠΑ.

Η μέχρι στιγμής ερευνητική μου δραστηριότητα εκτείνεται σε διάφορους τομείς της βιολογικής επιστήμης. Αρχικά απασχολήθηκα στα πεδία της γενετικής πληθυσμών και της μοριακής γενετικής, μελετώντας τη δυνατότητα των μεταθετών στοιχείων να διασπείρουν γονίδια σε πληθυσμούς εντόμων. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον μου στράφηκε προς τον τομέα της ανοσολογίας και με απασχόλησε η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των Τ κυττάρων. Ασχολήθηκα με τη διαλεύκανση του ρόλου μορφογενετικών πρωτεϊνών (των οικογενειών BMP2/4 και Hedgehog) στην ανάπτυξη των θυμοκυττάρων. Ένα σύντομο διάλειμμα από την εργαστηριακή έρευνα μου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω εμπειρία σε ένα πολυσυλλεκτικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον επιστημονικό πεδίο, όπου ανθρωπιστικές και βιολογικές-ιατρικές επιστήμες συνεργάζονται, αυτό της Βιοηθικής.

Μελλοντικά ερευνητικά μου σχέδια περιλαμβάνουν τη μελέτη του ανοσοποιητικού συστήματος αγροτικών ζώων και παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Επίσης, περιλαμβάνουν τη μελέτη της γενετικής βάσης παραγωγικών ιδιοτήτων αγροτικών ζώων.