Κομινάκης Αντώνιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
210 529 4403
210 529 4442
acom@aua.gr

Σπουδές

Πτυχίο: Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Ειδίκευση: Ζωική Παραγωγή.

PhD: Πανεπιστήμιο Hohenheim, Γερμανία. Τίτλος διατριβής: ‘Μοdel calculations for optimizing breeding schemes in the Karagouniko dairy sheep of Greece’.

Διδασκαλία

Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων – προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

  • Εκτίμηση γενετικών παραμέτρων σε πληθυσμούς αγροτικών ζώων.
  • Προσομοίωση δεδομένων και μεθόδων επιλογής σε πληθυσμούς αγροτικών ζώων.
  • Μελέτες σύνδεσης γονιδιακών τόπων με ποσοτικές και μη ιδιότητες σε αγροτικά ζώα και στον άνθρωπο.
  • Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση πειραματικών και μη δεδομένων.