Κουτσούλη Παναγιώτα

Λέκτορας
210 529 4440
210 529 4442
panagiota@aua.gr

Σπουδές - Εκπαίδευση

Απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών από τον κλάδο της Ζωοτεχνίας (1988). Υπότροφος του ΙΚΥ μετά από επιτυχείς εξετάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α). Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (1995). Τίτλος της διδακτορικής διατριβής: «Μελέτη της γενετικής δομής των κυριότερων Ελληνικών φυλών προβάτων».

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πληθυσμιακή, Βιοχημική και Μοριακή Γενετική των Αγροτικών Ζώων
 • Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων
 • Εκτροφή Μηρυκαστικών

Συγγραφικό Έργο

 • Πρωτεϊνικοί πολυμορφισμοί (Εκτροφή Μηρυκαστικών 8ου εξαμήνου Ζωικής Παραγωγής
 • Εκτροφή προβάτων στο Γ.Π.Α. (Ζωοτεχνία 5ου εξαμήνου όλων των ειδικοτήτων)
 • Βασικές Τεχνικές – Εφαρμογές της Γονιδιακής Τεχνολογίας στη Ζωική Παραγωγή (Βιοτεχνολογία Ζωικής Παραγωγής 7ου εξαμήνου Ζωικής Παραγωγής)
 • Εργαστηριακά Θέματα (Βιοτεχνολογία Ζωικής Παραγωγής 7ου εξαμήνου Ζωικής Παραγωγής)

Κοινωνική Δραστηριότητα

 • Παρακολούθηση όλων των ετήσιων επιστημονικών συνεδρίων της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας (από το 1990 και μετά) και συμμετοχή σε αυτά με 13 ανακοινώσεις
 • Μέλος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας. (Παρακολούθηση όλων των ετήσιων επιστημονικών συνεδρίων της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας από το 1990 και μετά και συμμετοχή σε αυτά με 13 ανακοινώσεις).
 • Μέλος του Μουσικού Εργαστηρίου του Γ.Π.Α.
 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.