Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος

Λέκτορας
210 529 4446
210 529 4442
ktrianta@aua.gr

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, τμ. Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας (1994). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Φάσμα δράσης της μεταγραφής του Cab γονιδίου κατά την σταθεροποίησή του στο θυλακοειδές». Υπότροφος του Ινστιτούτου Βιολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», μετά από εξετάσεις και συνέντευξη (1987). Υπότροφος του ΙΜΒΒ (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας) Κρήτης μετά από εξετάσεις και συνέντευξη (1986). Απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1985).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:

Γενικά

  • Μοριακή και κυτταρική βιολογία, βιοχημεία/βιοτεχνολογία. Xαρακτηρισμός, έκφραση και ρύθμιση γονιδίων, κλωνοποίηση, πρωτεϊνική έκφραση με έμφαση στη γενετική αλλά και το ανοσοβιολογία των θηλαστικών. Μοριακοί μηχανισμοί στη φυσιολογική ή μη κατάσταση. Γονιδιακά συστήματα που αφορούν μονογονιδιακά και πολυπαραγοντικά γνωρίσματα. Κληρονομικές ιδιότητες μη ελεγχόμενες απο το DNA. Eπιγενετικοί μηχανισμοί.

Ειδικά

  • Συγκριτική γονιδιωματική στα εκτρεφόμενα ζώα. Μεταγραφικό γένωμα της κωδικοποιούμενων και μη- κωδικοποιούμενων RNAs, στα διάφορα (εκτρεφόμενα) ζώα. Εφαρμογές αλληλούχισης επόμενης γενιάς στην συγκριτική γονιδιωματική. Επιγονιδίωμα και μελέτες χρωματίνης στα κύτταρα των αγροτικών ζώων. Η βιολογία και ο χαρακτηρισμός γονιδίων που (θα) εμπλέκονται στην λιπογένεση στα μυρηκαστικά και άλλα είδη. Διερεύνηση των μεταγραφικών και πρωτεϊνικών μηχανισμών που ενορχηστρώνουν την λιπογένεση / λιπογένεση μεταξύ των ειδών.
  • Διαφοροποίηση του γενετικού (πολυμορφισμοί) και πρωτεϊνικού προφίλ (proteomic profile) των αγροτικών ζώων σε σχέση με το δυναμικό των φυσιολογικών ιδιαίτεροτήτων των παραγωγικών χαρακτηριστικών των. Μηχανισμοί ελέγχου των γονιδίων που εμπλέκονται/αναζητούνται, σε συνδυασμό με τα επιγενετικά χαρακτηριστικά που τα συνοδεύουν.
  • Μελέτη και χαρακτηρισμός γονιδιακών προϊόντων που προκαλούνται -ή ελέγχονται απο το στρες- (βιοδείκτες), σε συνδυασμό με τους ανοσολογικούς (και μή), μηχανισμούς ανθετικότητας, σε συνάρτηση της γενετικής παραλλακτικότητας των ζώων. Μηχανισμοί εσωτερικής ανοσίας (innate immunity). Οι αλληλεπιδράσεις των παρασιτικών νόσων και της φλεγμονής ή κάθε είδους στρες, με το γενετικό προφίλ, στο παραγωγικό δυναμικό και την ευμάρεια των αγροτικών ζώων,.
  • Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην αγροτική και ζωϊκή παραγωγή. Πειραματικές προσεγγίσεις με εφαρμογές (translational research) στην ζωϊκή επιστήμη, τις υδατοκαλλιέργειε; για την βελτίωση της παραγωγής, αλλά και της υγιεινής των αγροτικών ζώων. Ερευνα για την επακριβή εφαρμογή των βέλτιστων συνθηκών παραγωγής ζωϊκής προέλευσης, με την βοήθεια της βιο-και νανοτεχνολογίας.