Χαρισμιάδου Μαρία

Επίκουρος Καθηγητής
210 529 4449
210 529 4442
ahus7ham@aua.gr

Βασικές σπουδές:

Απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από τον κλάδο των Γεωργικών Βιομηχανιών (Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων) με βαθμό πτυχίου “Λίαν Καλώς, 8”. (Δεκέμβριος 1983). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α). Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (Ιούνιος 1997). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Μεταβολικές προσαρμογές κατά την περιγεννητική περίοδο στο γαλακτοπαραγωγό πρόβατο σε σχέση με το επίπεδο διατροφής κατά την κυοφορία και το δυναμικό γαλακτοπαραγωγής». Ένταξη στη βαθμίδα του Λέκτορα σε μόνιμη θέση ΔΕΠ (ΦΕΚ 288/30-11-2004), στο Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Αποδόσεων Αγροτικών Ζώων».

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Μεταβολισμός του λιπώδους ιστού στα αγροτικά ζώα (φυσιολογικοί μηχανισμοί  λιπογένεσης, λιπόλυσης)
  • Μελέτη των ενζύμων λιπογένεσης σε ποσοτικό και μοριακό επίπεδο (έκφραση γονιδίων)
  • Εκτίμηση ποιότητας κρέατος
  • Εκτίμηση ποιότητας γάλακτος
  • Μελέτη πρωτεολυτικών ενζύμων στο γάλα