Γκολιομύτης Μιχάλης

Λέκτορας
210 529 4446
210 529 4442
mgolio@aua.gr


Βασικές σπουδές:

Απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996). Διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών (2000). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Εξέλιξη του σωματικού βάρους και των επιμέρους τεμαχίων του σφαγίου, δύο υβριδίων κρεοπαραγωγών ορνιθίων, από την εκκόλαψη έως την ενηλικίωση».

Διδακτικό έργο: 

Διδασκαλία της θεωρίας και των αντίστοιχων εργαστηρίων στο γνωστικό αντικείμενο Πτηνοτροφία του μαθήματος Εκτροφή Μονογαστρικών και εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων  Εκτροφή Μηρυκαστικών και Φυσιολογία Παραγωγικών Ιδιοτήτων Αγροτικών Ζώων.

Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος στην ειδίκευση «Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Παραγωγή προϊόντων Ποιότητας» τα γνωστικά αντικείμενα: ποιότητα σφάγιου, ποιότητα αυγών, σφαγή και ποιότητα σφάγιου πτηνών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Μελέτη της ανάπτυξης των αγροτικών ζώων με μαθηματικά πρότυπα

Φυσικά αντιοξειδωτικά και ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων