Μήλιου Ελένη

Καθηγητής
210 529 4405
210 529 4405
elenmi@aua.grΗ Δρ Ελένη Μήλιου είναι Βιολόγος (Δίπλωμα 1981) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υδροβιολογία (MSc 1984, PhD 1990). Στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) εργάζεται από το 1993 και είναι Διευθύντρια από το 2011. Συμμετέχει στη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Ζ.Π.Υ.). Έχει δημοσιεύσει 40 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε 21 Συνέδρια με 36 ανακοινώσεις αναφερόμενες σε Πρακτικά ή Βιβλία Περιλήψεων και σε 4 Ημερίδες με προφορική παρουσίαση εργασιών. Είναι μέλος του Συμβουλίου του Γ.Π.Α. και  Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών» (Ε.Ζ.Π.Υ. - Γ.Π.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την Εφηρμοσμένη Υδροβιολογία και συγκεκριμένα: 1) την εκτροφή ψαριών, χταποδιών και ζωοπλαγκτού, 2) τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη, φυσιολογία, μεταβολισμό και βιοχημική σύσταση των υδρόβιων οργανισμών, 3) τη μελέτη των φυσιολογικών ανταποκρίσεων των ψαριών στην καταπόνηση (stress) από διάφορους χειρισμούς και παράγοντες εκτροφής, 4) τη σύσταση σε λιπαρά οξέα σε σχέση με τη διατροφή και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, 5) τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, 6) την ευζωία των εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών, 7) τις επιδράσεις της τοξικότητας των ρυπαντών στους υδρόβιους οργανισμούς και 8) τη δυναμική πληθυσμών, οικολογία και βιομετρία ορισμένων υδρόβιων οργανισμών.