Κουλοχέρη Σοφία

ΕΕΔΙΠ
210 529 4246
skoul@aua.gr


H Δρ. Κουλοχέρη Σοφία είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1994). Με την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Institut Νational Polytechnique de Toulouse - École Nationale Supérieure de Chimie στη Γαλλία όπου απέκτησε το Diplôme d’ Études Approfondies (1995) εντάχθηκε, ως υποψήφια διδάκτωρ, στην ομάδα του Καθ. Σ. Χαρουτουνιάν (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Χημείας). Στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής ασχολήθηκε με τη Συνθετική Οργανική Χημεία και ειδικότερα με τη σύνθεση νέων ενώσεων με Φαρμακευτικό / Βιολογικό / Γεωπονικό ενδιαφέρον. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής (2001) ανέλαβε υπηρεσία (ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ) στο Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρχικά, εντάχθηκε στο Γενικό Τμήμα - Εργαστήριο Χημείας (2002 – 2013) και στη συνέχεια στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Ζ.Π.&Υ.) - Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (2013 έως σήμερα). Από τον Ιούνιο του 2014 είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. Διδάσκει σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις των μαθημάτων Ανόργανη Χημεία (1ου  εξαμ.),  Αρχές Οργανικής Χημείας (2ου  εξαμ.) και Αναλυτική Τοξικολογία – Ξενοβιοτικά (6ου εξαμ.) Τα  ερευνητικά της  ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή της συνθετικής οργανικής και αναλυτικής χημείας στην ανάπτυξη και μελέτη μορίων με ενδιαφέρουσες βιολογικές δράσεις και πεδίο εφαρμογής την υγεία (ανθρώπινη ή ζωική) και τη γεωργία. Έχει δημοσιεύσει 25 επιστημονικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων  20 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 2 ανασκοπήσεων και 3 μονογραφιών.