Κουλοχέρη Σοφία

ΕΕΔΙΠ
210 529 4246
skoul@aua.gr


H Δρ. Κουλοχέρη Σοφία είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1994).  Με την ολοκλήρωση των σπουδών της μετέβη στο Institut Νational Polytechnique de Toulouse - École Nationale Supérieure de Chimie στη Γαλλία όπου απέκτησε το Diplôme d’ Études Approfondies (1995), στη συνέχεια εντάχθηκε, ως υποψήφια διδάκτωρ, στην ομάδα του Καθ. Σ. Χαρουτουνιάν (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Χημείας). Στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής ασχολήθηκε με τη Συνθετική Οργανική Χημεία και ειδικότερα με τη σύνθεση νέων ενώσεων με Φαρμακευτικό / Βιολογικό / Γεωπονικό ενδιαφέρον. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής (2001) ανέλαβε υπηρεσία (ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ) στο Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρχικά, εντάχθηκε στο Γενικό Τμήμα - Εργαστήριο Χημείας (2002 – 2013) και στη συνέχεια στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Ζ.Π.&Υ) - Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (2013 έως σήμερα). Από τον Ιούνιο του 2014 είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. και διδάσκει τις Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας Α΄ εξαμήνου και Στοιχεία Οργανικής Χημείας Β΄ εξαμήνου στους φοιτητές του Τμήματος Ε.Ζ.Π.&Υ. Έχει δημοσιεύσει 18 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένης της διδακτορικής διατριβής), ένα άρθρο ανασκόπησης και 4 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.