Λαλιώτης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
210 5294
+30 210 5294446
glaliotis@aua.gr

Aπόφοιτος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002). Κατέχει επίσης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ζωική Παραγωγή (2004). Κατά τη διδακτορική (2004-2007) και μεταδιδακτορική (2009) του έρευνα ασχολήθηκε με τη μελέτη, το μοριακό χαρακτηρισμό και το φυσιολογικό ρόλο γονιδίων και μεταγράφων που εμπλέκονται στη διαδικασία της λιπογένεσης στο πρόβατο. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, ως γεωπόνος και ως υπεύθυνος εργαστηρίου μοριακής βιολογίας. Από το 2009-2017 υπήρξε στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Υ.Π.Α.Α.Τ). Από τον Δεκέμβριο 2017 μέχρι και τον Ιούνιο 2019 εργάστηκε ως Ερευνητής Δ’ στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ». Από τον Ιούλιο 2019 μέχρι κα σήμερα εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων».  Κατέχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων, συγγραφή εκλαϊκευμένων άρθρων καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εκτροφή των αγροτικών ζώων, η διερεύνηση της γενετικής παραλλακτικότητας πληθυσμών αγροτικών ζώων και η σύνδεσή της με παραγωγικές ιδιότητες, η γονιδιακή τεχνολογία και η φυσιολογία παραγωγικών ιδιοτήτων.