310
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
8
Προπτυχιακό
Επιλογής

Ύλη μαθήματος:

Η Ανοσολογία διερευνά τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού έναντι ξένων ουσιών ή μικροοργανισμών που μπορούν να προκαλέσουν ασθένεια στον οργανισμό. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Έμφυτη και επίκτητη ανοσία
 • Η δομή του ανοσοποιητικού συστήματος
 • Οι βασικές αρχές λειτουργίας της έμφυτης ανοσίας, οι τύποι κυττάρων που συμμετέχουν σε αυτή
 • Οι βασικοί μηχανισμοί της επίκτητης ανοσίας. Η χυμική ανοσία, τα αντιγόνα και τα αντισώματα
 • Η λειτουργία του συμπληρώματος
 • Οι βασικοί μηχανισμοί της κυτταρικής, επίκτητης ανοσίας. Η λειτουργία και ο ρόλος των Τ κυττάρων. Ο ρόλος των κυτοκινών. Η φλεγμονή.
 • Οι μηχανισμοί εξουδετέρωσης συγκεκριμένων κατηγοριών παθογόνων
 • Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας και η ανοσολογική ανοχή
 • Ανοσοπροφύλαξη
 • Εμβολιασμός
 • Μηχανισμοί άμυνας έναντι παρασίτων. Αντίσταση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Διαφορές στο ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών
 • Η έννοια της ιστοσυμβατότητας και ο ρόλος των ισοαντιγόνων
 • Ιδιαιτερότητες της ανοσολογίας αναπαραγωγής-εγκυμοσύνης. Ανοσία στο έμβρυο-νεογνό. Ανοσοκαταστολή

Διδάσκοντες (Θεωρία):  Αριάδνη Λ. Χάγερ

Διδάσκοντες (Εργαστήριο):  Αριάδνη Λ. Χάγερ

 

E-12 Ανοσολογία.doc