3695
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
1
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Βασικές Αρχές της Βιολογίας και η Επιστήμη της Ζωολογίας: Βασικές Ιδιότητες της Ζωής – Αρχές της Επιστήμης της Ζωολογίας – Θεωρίες της Εξέλιξης και της Κληρονομικότητας.
 • Προέλευση και Χημεία της Ζωής: Οργανική Μοριακή Δομή των Ζωντανών Συστημάτων – Χημική Εξέλιξη – Προέλευση των  Ζωντανών Συστημάτων – Η ζωή στο Προκάμβριο.
 • Βιολογική Εξέλιξη: Θεωρία του Δαρβίνου – Αναθεωρήσεις – Μικροεξέλιξη - Μακροεξέλιξη.
 • Η Διαδικασία της Αναπαραγωγής: Φύση της Αναπαραγωγικής Διαδικασίας- Ωρίμανση Γεννητικών Κυττάρων - Αναπαραγωγικά Πρότυπα και Συστήματα.
 • Αρχές της Ανάπτυξης: Αρχικές Έννοιες – Συνοπτική Παρουσίαση Μηχανισμών Ανάπτυξης και Γονιδιακής Έκφρασης.
 • Αρχιτεκτονικό Πρότυπο ενός Ζώου: Ιεραρχική Οργάνωση της Πολυπλοκότητας των Ζώων – Σχέδια Οργάνωσης, Συστατικά, Μέγεθος Σώματος.
 • Ταξινομική και Φυλογένεση των Ζώων: Ταξινομικοί Χαρακτήρες -  Θεωρίες για τη Ταξινομική - Κύριες Διαιρέσεις της Ζωής – Κύριες Υποδιαιρέσεις του Ζωικού Βασιλείου.
 • Οι Ομάδες των Πρωτοζώων : Ορισμός Ομάδων – Μορφή και Λειτουργία – Κύρια Τάξα - Φυλογένεση και Προσαρμοστική Διαφοροποίηση.
 • Η προέλευση των Μεταζώων. Σπόγγοι, Πλακόζωα και Ακτινωτά Ζώα: Κύρια Φύλα - Φυλογένεση και Προσαρμοστική Διαφοροποίηση.
 • Πλατυέλμινθες, Μεσόζωα, Νημερτίνοι, Γναθοφόρα και Ελάσσονα Λοφοτροχόζωα: Κύρια Φύλα – Φυλογένεση.
 • Μαλάκια: Μορφή και λειτουργία -  Ομοταξίες Μαλακίων - Φυλογένεση και Προσαρμοστική Διαφοροποίηση.
 • Δακτυλιοσκώληκες και Συγγενή Τάξα: Κύρια Φύλα - Εξελικτική Σημασία της Μεταμέρειας -  Φυλογένεση και Προσαρμοστική Διαφοροποίηση.
 • Ελάσσονα Εκδυσόζωα, Τριλοβίτες, Χηληκεραιωτά και Μυριάποδα: Κύρια Φύλα και Υπόφυλα - Φυλογένεση και Προσαρμοστική Διαφοροποίηση.
 • Καρκινοειδή: Υπόφυλο Καρκινοειδή – Συνοπτική Παρουσίαση - Φυλογένεση και Προσαρμοστική Διαφοροποίηση.
 • Εξάποδα : Ομοταξία Έντομα - Τα Έντομα και η Ανθρώπινη Ευημερία - Φυλογένεση και Προσαρμοστική Διαφοροποίηση.
 • Χαιτόγναθα, Εχινόδερμα και Ημιχορδωτά: Κύρια Φύλα - Φυλογένεση και Προσαρμοστική Διαφοροποίηση.
 • Χορδωτά: Πέντε Βασικά Χαρακτηριστικά των Χορδωτών – Καταγωγή και Εξέλιξη – Κύρια Υπόφυλα.
 • Ιχθύες: Καταγωγή - Κύριες Ομάδες – Δομικές και Λειτουργικές Προσαρμογές.
 • Αμφίβια. Μετακίνηση προς τη Χέρσο. Πρώιμη Εξέλιξη των Χερσαίων Τετραπόδων.
 • Ερπετά-Πτηνά: Προέλευση και Εξέλιξη – Δομικές και Λειτουργικές Προσαρμογές. Μετανάστευση, Πλοήγηση, Κοινωνική Συμπεριφορά, Αναπαραγωγή και Πληθυσμοί των Πουλιών.
 • Θηλαστικά: Προέλευση και Εξέλιξη – Δομικές και Λειτουργικές Προσαρμογές. Η Εξέλιξη του Ανθρώπου.
Y-5 Ζωολογία.docx