3680
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
2
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Γενικά για τους μικροοργανισμούς, χαρακτηριστικά, ταξινόμηση, ονοματολογία. Φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα. Βακτηριολογία, Μυκητολογία και Ιολογία με έμφαση στα κυριότερα παθογόνα των ζώων και των πτηνών.

Y-10 Μικροβιολογία.doc