11
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
3
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  1. Ιστογένεση. Ζωικό κύτταρο και μεσοκυττάριο περιβάλλον.
  2. Περιγραφή των ιστών: επιθηλιακός, συνδετικός, χονδρικός, οστίτης, μυϊκός, νευρικός ιστός, αίμα και λέμφος.
  3. Οστεολογία. Αρθρολογία. Μυολογία. Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή.
  4. Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του κυκλοφορικού συστήματος (αιμοφόρο και λεμφικό).
  5. Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του αναπνευστικού συστήματος.
  6. Ανατομική, συγκριτική ανατομική και λεπτή υφή του πεπτικού συστήματος. Διαφορές μεταξύ μηρυκαστικών και μονογαστρικών ζώων. Ήπαρ. Πάγκρεας.
Υ-20 Ανατομία- Ιστολογία Ζώων.doc