960
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
3
Προπτυχιακό
Επιλογής
  • Συστήματα και φιλοσοφία του θεσμού των Γεωργικών Εφαρμογών
  • Παράγοντες και προϋποθέσεις επιτυχίας των Γεωργικών Εφαρμογών
  • Εξελίξεις και προοπτικές των Γεωργικών Εφαρμογών σε διεθνές επίπεδο
  • Εξελίξεις και προοπτικές των Γεωργικών Εφαρμογών στην Ελλάδα
  • Διαδικασίες αποδοχής και διάδοσης καινοτομιών: το μοντέλο Rogers
  • Διαδικασίες αποδοχής και διάδοσης καινοτομιών: η προσέγγιση των Γεωργικών Συστημάτων (Farming Systems)
  • Tο πρόγραμμα των Γεωργικών Εφαρμογών
  • Η επικοινωνία στο πλαίσιο των Γεωργικών Εφαρμογών
  • Η αξιολόγηση στις Γεωργικές Εφαρμογές
Ε-25 Γεωργικές Εφαρμογές.docx