Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
4
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1. Συστατικά του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών

1.1. Εισαγωγή

1.2. Νερό

1.3. Ξηρή ουσία

1.4. Ανάλυση του σώματος των ζώων και των ζωοτροφών

1.5. Οργανική ουσία

1.6. Αζωτούχες ουσίες

1.7 Βιταμίνες

1.8. Ανόργανα στοιχεία

 

2. Ένζυμα

2.1. Εισαγωγή

2.2. Ταξινόμηση ενζύμων

2.3. Συμπαράγοντες

2.4. Μηχανισμός δράσης των ενζύμων

2.5. Εξειδίκευση των ενζύμων

2.6. Παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργότητα των ενζύμων

 

3. Κατανάλωση Τροφής

3.1. Εισαγωγή

3.2. Πείνα και λήψη τροφής

3.3. Κατανάλωση τροφής από τα μονογαστρικά ζώα

3.4. Κατανάλωση τροφής από τα μηρυκαστικά ζώα

3.5. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής

3.6. Προσδιορισμός της καταναλισκόμενης τροφής

 

4. Πέψη της Τροφής

4.1. Εισαγωγή

4.2. Μικροβιακή ή συμβιωτική πέψη στα μηρυκαστικά ζώα

4.3. Πέψη στα μονογαστρικά

4.4. Απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

4.5. Εξουδετέρωση αντιδιαιτητικών παραγόντων

 

5. Πεπτικότητα της Τροφής

5.1. Προσδιορισμός πεπτικότητας

5.2. Μέθοδοι προσδιορισμού της πεπτικότητας

5.3. Αξιολόγηση των συντελεστών πεπτικότητας

5.4. Πέψη και πεπτικότητα στα διάφορα τμήματα του πεπτικού σωλήνα

5.5. Παράγοντες που επηρεάζουν την πεπτικότητα

 

6. Διάμεσος Μεταβολισμός

6.1. Εισαγωγή

6.2. Βασικές μεταβολικές ακολουθίες

6.3. Ενεργειακός μεταβολισμός

6.4. Έλεγχος μεταβολισμού στο σύνολό του

6.5 Θρεπτικά συστατικά και έκφραση γονιδίων

 

7. Ισολογισμός Ύλης και Ενέργειας στον Ζωικό Οργανισμό

7.1. Εισαγωγή

7.2. Ισολογισμός της ύλης

7.3. Καθαρές ανάγκες συντήρησης

7.4. Καθαρές ανάγκες παραγωγής

7.5. Ανάγκες σε ενέργεια

7.6. Εφοδιασμός του οργανισμού με ενέργεια

7.7. Θερμιδομετρία: μέθοδοι μέτρησης της παραγόμενης θερμότητας και της κατακρατηθείσας ενέργειας

7.8. Μεταβολισμός ασιτίας

7.9. Χρησιμοποίηση της ΜΕ

 

8. Διαιτητική και Βιολογική αξία Αζωτούχων Ουσιών

8.1. Εισαγωγή

8.2. Ολικές Ν-χες ουσίες

8.3. Πεπτές Ν-χες ουσίες

8.4. Ενδογενούς προέλευσης Ν

8.5. Ποιότητα Ν-χων ουσιών

8.6. Μέθοδοι προσδιορισμού της ποιότητας των πρωτεϊνών στα μονογαστρικά ζώα

8.7. Αξιολόγηση των μεθόδων εκτίμησης της ποιότητας των πρωτεϊνών

8.8. Προσδιορισμός της ποσότητας των πρωτεϊνών που χρησιμοποιείται στην πράξη από τους χοίρους και τα πτηνά

8.9. Βελτίωση της ΒΑ των πρωτεϊνών

8.10. Προσδιορισμός της ποιότητας των πρωτεϊνών στα μηρυκαστικά ζώα

8.11. Το σύστημα της μεταβολιστέας πρωτεΐνης

 

9. Συστήματα Εκτίμησης της Θρεπτικής Αξίας των Ζωοτροφών

9.1. Η έννοια της θρεπτικής αξίας

9.2. Ενεργειακά συστήματα

9.3. Συστήματα ενέργειας για τα μηρυκαστικά

9.4. Συστήματα ενέργειας για χοίρους και πτηνά

9.5. Ενεργειακά συστήματα για μόνοπλα

9.6. Πρόβλεψη της ενεργειακής αξίας των ζωοτροφών

 

10. Ανάγκες των Ζώων σε Διάφορες Φυσιολογικής Καταστάσεις

10.1. Γενικά

10.2. Ανάγκες συντήρησης

10.3. Ανάγκες ανάπτυξης και εριοπαραγωγής

10.4. Ανάγκες αναπαραγωγής

10.5. Επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη του εμβρύου

10.6. Ανάγκες γαλακτοπαραγωγής

 

11. Ασκήσεις

Y-25 Φυσιολογία Θρέψεως Ζώων.docx