1500
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
4
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

      Συστηματική κατάταξη και οι φυλές των μελισσών. Η  ανάπτυξη και η κοινωνία των μελισσών  ( βασίλισσα,  εργάτρια, κηφήνας ).   Ανατομία,  φυσιολογία,  διατροφή,  δραστηριότητες  και  συμπεριφορά  των μελισσών. Η  φωλιά,  η σμηνουργία, η γενετική  και η βελτίωση  των μελισσών.

        Η  επικονίαση των καλλιεργειών με μέλισσες, μελισσοκομικά φυτά, μελισσοκομικός εξοπλισμός και χειρισμοί, παραγωγή βασιλισσών και προϊόντα της κυψέλης. Εισαγωγή στις ασθένειες, εχθρούς και δηλητηριάσεις των μελισσών. 

       Οικονομική και κοινωνική σημασία της Σηροτροφίας. Βιολογία του  μεταξοσκώληκα και τα στάδια εκτροφής του. Απόπνιξη και αναπήνιση κουκουλιών και η κατεργασία της μετάξινης ίνας. Εισαγωγή στους εχθρούς και ασθένειες του μεταξοσκώληκα. Καλλιέργεια της μουριάς και η σημασία της ως τροφής των κατοικίδιων ζώων.

Υ-44 Μελισσοκομία - Σηροτροφία.docx