Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
4
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

i.        Βασικές έννοιες. Διάκριση παραγωγικών δαπανών, κόστος παραγωγής.

ii.       Οικονομικά αποτελέσματα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

iii.      Θεωρία ζήτησης και προσφοράς γεωργικών προϊόντων,

iv.     Διαμόρφωση τιμών.

v.      Δημόσια παρέμβαση στον πρωτογενή τομέα.

vi.     Βασικοί μηχανισμοί  εισοδηματικής στήριξης.

vii.    Η Αγροτική πολιτική στην Ελλάδα και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως εφαρμόζεται σήμερα.