625
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
5
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Ορισμός της ζωοτροφής, ονοματολογία και κριτήρια ταξινόμησης των ζωοτροφών. Παράγοντες που καθορίζουν τις διαιτητικές ιδιότητες των ζωοτροφών. Είδη και προέλευση των ζωοτροφών (χονδροειδείς, συμπυκνωμένες, ανόργανες), χαρακτηριστικά και ενδείξεις χρησιμοποίησης. Τεχνολογία ζωοτροφών. Μέθοδοι παραγωγής και ποιοτικής εκτίμησης. Μέθοδοι βελτίωσης της διαιτητικής αξίας των ζωοτροφών (εφαρμοζόμενη τεχνολογία επεξεργασίας, αποτελέσματα βελτίωσης). Ορισμός πρόσθετων υλών των ζωοτροφών, κατηγορίες πρόσθετων υλών, ιδιότητες και συστάσεις χρησιμοποίησης στη διατροφή των ζώων. Οργάνωση και παραγωγική διαδικασία βιομηχανιών παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών. Θεσμικοί κανόνες για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την κυκλοφορία των ζωοτροφών και των προσθέτων υλών

Υ-26 Βρωματολογία.docx