375
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
5
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  • Μέθοδοι ελέγχου αποδόσεων. Μέθοδοι διόρθωσης αποδόσεων.  
  • Κληροδοτικές τιμές: ορισμός, μέθοδοι και ακρίβεια εκτίμησης ΚΤ.
  • Καθαρόαιμη επιλογή: εκτίμηση άμεσης και συσχετισμένης αντίδρασης στην επιλογή, γενωμική επιλογή.
  • Διασταύρωση: ετέρωση, συστήματα διασταύρωσης.
  • Ομομειξία: συντελεστής ομομειξίας, επιπτώσεις σε γενετικό και φαινοτυπικό επίπεδο, ομομεικτική κατάπτωση, μέθοδοι διατήρησης της ομομειξίας σε χαμηλά επίπεδα.
Υ-15 Μέθοδοι Γενετικής Βελτίωσης.doc