161
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
5
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Χαρακτηριστικά ποιότητας και ασφάλειας κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγού, ιχθύων, μελιού. Νομοθεσία αναφορικά με ποιότητα και ασφάλεια ζωικών προϊόντων. Χαρακτηριστικά ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων ζωικής προέλευσης εχθές και σήμερα. Επίδραση του τρόπου παραγωγής ζωικών προϊόντων (μέθοδος εκτροφής, διατροφή, φυλή, ηλικία, φύλο, μεταφορά, σφαγή, υγιεινή) στα χαρακτηριστικά της ποιότητάς τους. Ανιχνευσιμότητα. Γενετικοί και επιγενετικοί παρόγοντες που επιδρούν στην ασφάλεια και την ποιότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης. Τεχνολογία τροφίμων και ποιότητα αναφορικά με κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ιχθύες, μέλι.