162
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
5
Προπτυχιακό
Επιλογής

Για κάθε ένα από τα είδη (ίπποι, όνοι, γάτες, σκύλοι):

i. Ζωολογική ταξινόμηση. Βιολογικός κύκλος και βιολογικά χαρακτηριστικά. Χρήση από τον άνθρωπο.

ii. Διαχείριση και τύποι εκτροφών. Αναπαραγωγή, επιλογή γεννητόρων.

iii. Διατροφή (ιδιομορφίες πέψεως, κατάρτιση σιτηρεσίων, τεχνικές διατροφής).

iv. Σταβλισμός (συνθήκες μικροκλίματος και απαιτούμενος εξοπλισμός), στοιχεία ηθολογίας και ευζωίας.

v. Εφαρμογή κανόνων βιοασφάλειας και ευζωίας, ισχύουσα νομοθεσία.

Ε-8 Εκτροφή Ζώων Αναψυχής.docx