39
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
6
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1. Γενικές Αρχές Διατροφής Ζώων

1.1. Έννοιες και ορισμοί (σιτηρέσιο και ιδιότητες αυτού)

1.2. Αποτελεσματικότητα της διατροφής

1.3. Συστήματα διατροφής

1.4. Τεχνική της διατροφής

 

2. Φυσιολογικές Βάσεις Διατροφής Μηρυκαστικών

2.1. Συμβιωτικά φαινόμενα προστομάχων

2.2. Συμβιωτικά φαινόμενα προστομάχων και εκμετάλλευση του σιτηρεσίου

2.3. Ελάχιστη και μέγιστη χρήση χονδροειδών ζωοτροφών

 

3. Διατροφή Βοοειδών

3.1. Διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

3.2. Διατροφή μοσχίδων αντικατάστασης

3.3. Διατροφή αγελάδων κρεοπαραγωγής

3.4. Διατροφή ταύρων

 

4. Διατροφή Αναπτυσσόμενων και Παχυνόμενων Μηρυκαστικών Ζώων

4.1. Αναπτυσσόμενα μηρυκαστικά (μοσχάρια και αμνοερίφια)

4.2. Διατροφή μετά τον απογαλακτισμό

4.3. Πάχυνση βοοειδών

 

5. Διατροφή Αιγοπροβάτων

5.1. Εισαγωγή

5.2.Φυσιολογικές βάσεις

5.3. Διατροφή προβάτων

5.4. Διατροφή αιγών

5.5. Διατροφή αρρένων ζώων (κριών και τράγων)

5.6. Διατροφή αμνοεριφίων

5.7. Μεταβολικές νόσοι αιγοπροβάτων

5.8. Μεταβολικές νόσοι αμνοεριφίων

 

6. Βιολογική Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Υ-27 Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων.docx