166
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
6
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Αναπαραγωγή

i.  Καθορισμός και διαφοροποίηση του φύλου            

ii. Γεννητικό Σύστημα αρσενικού και θηλυκού ζώου

iii. Αναπαραγωγικές ορμόνες (γοναδικά στεροειδή, υποφυσιακές γοναδοτροπίνες)

iv. Ήβη. Παράγοντες που επηρεάζουν την έλευση της ήβης

v. Γαμετογένεση. Οιστρικός κύκλος

vi. Γονιμοποίηση. Κυοφορία   

vii. Φυσιολογία τοκετού

viii. Αναπαραγωγικές αποδόσεις βοοειδών, προβάτων και χοίρων

ix. Βιοτεχνολογία αναπαραγωγής

 

Γαλακτοπαραγωγή

i. Δομή του μαστού

ii. Μαστογένεση

iii. Σύσταση του γάλακτος

iv. Σύνθεση και έκκριση του γάλακτος

v. Γαλακτογένεση

vi. Διατήρηση γαλακτοπαραγωγής

vii. Ορμονικός έλεγχος

viii. Αντανακλαστικό καθόδου του γάλακτος

ix. Μεταβολικές προσαρμογές του οργανισμού στη λειτουργία του μαστού

x. Παλινδρόμηση του μαστού

xi. Παράγοντες που καθορίζουν το ύψος της γαλακτοπαραγωγής

xii. Βιοτεχνολογία γαλακτοπαραγωγής