33
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
6
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

i. Ζωολογική ταξινόμηση των εκτρεφόμενων ειδών (χοίροι, πτηνά, κόνικλοι), κατοικιδιοποίηση, φυλές, υβρίδια.          

ii. Βιολογικός κύκλος και βιολογικά χαρακτηριστικά των εκτρεφόμενων ειδών.               

iii. Περί αυγού: ανατομία, ποιοτικά χαρακτηριστικά και εκτίμησή τους.              

iv. Διαχείριση εκτροφών ανά είδος ζώου και τύπο εκτροφής.

v. Εκτίμηση σφαγίου.

vi. Εφαρμογή κανόνων βιοασφάλειας.

vii. Νομοθεσία.

viii. Σήμανση αγροτικών ζώων.

Υ-17 Εκτροφή Μονογαστρικών Ζώων.docx