164
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
6
Προπτυχιακό
Επιλογής
  • Εισαγωγή στα συστήματα πολυμέσων.
  • Δειγματοληψία – Ψηφιοποίηση.
  • Χαρακτηριστικά των μέσων πληροφορίας.
  • Κωδικοποίηση και συμπίεση.
  • Πολυμεσικές εφαρμογές.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη της διεπαφής του χρήστη.
  • Επεξεργασία μέσων (κείμενα, εικόνα, κινητή εικόνα, ήχος, βίντεο).
Ε-27 Συστήματα Πολυμέσων.docx