34
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
7
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  • Διατροφή χοίρων (αρχές και σκοπός διατροφής χοίρων. Επίδραση της διατροφής στην αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των χοίρων. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των αναγκών των χοίρων σε ενέργεια, αζωτούχες ουσίες, αμινοξέα, ανόργανα στοιχεία και βιταμίνες. Κατάρτιση σιτηρεσίων και τεχνική της διατροφής της χοίρου, του κάπρου και των θηλαζόντων-αναπτυσσομένων χοιριδίων. Συστήματα και τεχνικές διατροφής προπαχυνόμενων και παχυνόμενων χοίρων).
  • Διατροφή πτηνών (ιδιομορφίες πέψεως των πτηνών, παράγοντες που διαμορφώνουν την κατανάλωση τροφής, αρχές κατάρτισης σιτηρεσίων, τεχνικές διατροφής. Διατροφή ωοτόκων ορνίθων, νεοσσών αναπαραγωγής, παχυνομένων ορνιθίων. Διατροφή ινδιάνων, νησσών, χηνών, ορτυκιών, φασιανών, μελεαγρίδων, περιστεριών).
  • Διατροφή κονίκλων (φυσιολογικές βάσεις πεπτικού συστήματος, ιδιομορφίες πέψης, κατάρτιση σιτηρεσίων, τεχνικές διατροφής κατά την αναπαραγωγή και την πάχυνση).
Υ-28 Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων.docx