2980
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
7
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Γενική Φαρμακολογία: Ιστορική αναδρομή, προέλευση, ταξινόμηση και ονοματολογία φαρμάκων.

Φαρμακοκινητική (απελευθέρωση, απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός, απέκκριση). Οδοί χορήγησης φαρμάκων,. Φαρμακοδυναμική (Μηχανισμοί δράσης, παράγοντες που επηρεάζουν τη φαρμακολογική δράση, βιοδιαθεσιμότητα, βιοϊσοδυναμία αλληλεπιδράσεις φαρμάκων).

Ειδική Φαρμακολογία

Αντιμικροβιακοί παράγοντες, (Ονοματολογία, κατάταξη, μηχανισμοί δράσης, φαρμακοκινητικές ιδιότητες, ενδείξεις χορήγησης, ανεπιθύμητες ενέργειες). Μικροβιακή αντίσταση.

 Αντισηπτικά-Απολυμαντικά,

Ανιπαρασιτικά φάρμακα (κατάταξη, ονοματολογία, μηχανισμοί δράσης, ενδείξεις και τρόποι χορήγησης, προφυλάξεις κατά τη χορήγηση, τοξικότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες).

Φαρμακολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Ηρεμιστικά, υπναγωγά, νευροληπτικά, αναισθητικά)

Φαρμακολογίa Aυτόνομου Νευρικού Συστήματος. Παρασυμπαθομιμητικά, παρασυμπαθολυτικά, συμπαθομιμητικά, συμπαθολυτικά φάρμακα.

Φαρμακολογία του Καρδιαγγειακού Συστήματος

Φαρμακολογία Πεπτικού Συστήματος .Φάρμακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του στομάχου, φάρμακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του εντέρου

Αντιφλεγμονώδη (στεροειδή και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη)

Φαρμακολογία του Αναπαραγωγικού Συστήματος Φάρμακα που επηρεάζουν τον άξονα υποθάλαμος-υπόφυση -γονάδες (Ελκυτικοί παράγοντες, γοναδοτροφίνες, μη υποφυσιακές γοναδοτροφίνες, μελατονίνη). Προέλευση, φαρμακολογική δράση, τρόπος και ενδείξεις χορήγησης. Ορμόνες των γονάδων ( Οιστρογόνα, Προγεστερόνη και προγεσταγόνα, ανδρογόνα, ανασταλτίνη). Φαρμακολογική δράση, τρόπος και ενδείξεις χορήγησης. Φάρμακα που επηρεάζουν τη λειτουργία γονάδων και μήτρας (προσταγλανδίνες, ωκυτοκίνη, γλυκοκορτικοειδή). Φαρμακολογική δράση, ενδείξεις και τρόπος χορήγησης.

Φάρμακα ως παράγοντες αύξησης.

Υ-24 Φαρμακολογία.doc