Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γ. Μηχανικής
7
Προπτυχιακό
Επιλογής
 • Λογισμικό - Βασικές έννοιες και αρχές σχετικά με την ψηφιακή σχεδίαση
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον σχεδίασης
 • Μονάδες μέτρησης - Συντεταγμένες - Μονάδες σχεδίασης
 • Εντολές σχεδίασης και τροποποίησης - Ιδιότητες των αντικειμένων
 • Χρήση στρώσεων για την οργάνωση του σχεδίου
 • Διαστασιολόγηση - Πληροφορίες Αντικειμένων
 • Δημιουργώντας επίπεδα
 • Τρισδιάστατη σχεδίαση 
 • Παράθυρα εκτύπωσης
 • Ρύθμιση της κλίμακας εκτύπωσης.
 • Εφαρμογές στη σχεδίαση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (π.χ. χώροι στέγασης, εξοπλισμοί, κλπ.).