171
Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
7
Προπτυχιακό
Επιλογής

i. Επιλογή πρώτων υλών (απλών ζωοτροφών) για την παρασκευή μείγματος, ανάλογα με τον τύπο πέψης και την ηλικία του ζώου, την ποιότητα και το κόστος των απλών ζωοτροφών.

ii. Προετοιμασία/επεξεργασία απλών ζωοτροφών (πλύσιμο, διαβροχή, τεμαχισμός, άλεση, ζύγιση, ανάμειξη κλπ). Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχή προετοιμασία των ζωοτροφών (μέγεθος τεμαχιδίων, αλέσματος, χρόνος άλεσης, ακρίβεια ζυγίσεων κλπ)

iii. Χώροι και εξοπλισμός παρασκευαστηρίου ζωοτροφών (αποθηκευτικοί χώροι, ζυγιστικά μηχανήματα, σφυρόμυλοι, αναμικτήρες, μηχανές σύμπηξης, εξώθησης, ψυκτικά μηχανήματα, θρυμματιστές, συστήματα κοσκίνισης, συστήματα προσθήκης υγρών πρώτων υλών, γραμμές μεταφοράς). Παράμετροι μέτρησης της απόδοσης.

iv. Οργάνωση και λειτουργία παρασκευαστηρίου ζωοτροφών.

v. Κατηγορίες παραγόμενων μειγμάτων και ποιοτικός έλεγχος (φυσικά χαρακτηριστικά, χημική σύσταση, αντιδιαιτητικοί παράγοντες, μικροβιολογικός έλεγχος κλπ).

Ε-18 Τεχνολογία Ζωοτροφών.docx