3660
Τμήμα Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
7
Προπτυχιακό
Επιλογής
 1. Βασικές Έννοιες. Μικροοργανισμοί που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στη Μικροβιολογία Τροφίμων.
 2. Θεωρία των εμποδίων.
 3. Ενδογενείς &  εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των μικροοργανισμών στα τρόφιμα (pH, ρυθμιστική ικανότητα, ενεργότητα ύδατος, δυναμικό οξειδοαναγωγής, δομή του τροφίμου, θρεπτικά συστατικά).
 4. Μικροβιολογία προϊόντων αλιείας (ασφάλεια, παθογόνοι κτλ)
 5. Ποσοτική εκτίμηση της αλλοίωσης αλιευτικών προϊόντων
 6. Μικροβιολογία κρέατος και προϊόντων
 7. Ποσοτική εκτίμηση της αλλοίωσης κρέατος & κρεατοσκευσμάτων
 8. Μικροβιολογία γάλακτος & γαλακτομικών προϊόντων
 9. Ταξινόμηση, Μεταβολισμός, τεχνολογικές ιδιότητες οξυγαλακτικών βακτηρίων
 10. Προβιοτικό δυναμικό (οξυγαλακτικών βακτηρίων)
 11. Ποσοτική εκτίμηση της αλλοίωσης γάλακτος & γαλακτομικών προϊόντων.
 12. Βιοϋμένια. Ποσοτικοποίηση του τρόπου σχηματισμού και ελέγχου, τρόπος δράσης.
 13. Ζωοτροφές (μικροβιολογία, έλεγχος παθογόνων)
E-16 Μικροβιολογία Τροφίμων.docx