996
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
8
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

i. Βασικές έννοιες και ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ  αγροτικών προϊόντων.

ii. Λειτουργίες- υπηρεσίες εμπορίας (τυποποίηση, συσκευασία, μεταφορές, πληροφόρηση, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, κλπ).

iii. Φορείς εμπορίας και δίκτυα διανομής.

iv. Είδη, δομές, ανταγωνισμός και οργάνωση των αγορών γεωργικών-κτηνοτροφικών  προϊόντων.

v. Συμπεριφορά καταναλωτή.

vi. Εισαγωγή στο διεθνές μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

vii. Μίγμα μεταβλητών αποφάσεων και στρατηγική μάρκετινγκ.

viii. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ στα πλαίσια των γεωργικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

ix. Kόστος, αποδοτικότητα και αξιολόγηση συστημάτων εμπορίας.

x. Παράδειγμα κατάρτισης ενός σχεδίου μάρκετινγκ (case study).

Υ-39 Marketing Ζωικών Προϊόντων.docx