19
Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων
8
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Αρχές κλινικής εξέτασης των ζώων.

Γενικά χαρακτηριστικά βακτηρίων και ιών. Μετάδοση νοσημάτων, ανοσοποιητική ανταπόκριση σε λοιμώδη νοσήματα.  Αιτιολογία, παθογένεια, επιδημιολογία, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των κυριότερων βακτηριακών και ιογενών νοσημάτων των ζώων. Συστήματα διαχείρισης ζώων για πρόληψη της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.   

Είδη παρασίτων, ξενιστών και βιολογικών κύκλων. Μηχανισμοί και  παράγοντες που επηρεάζουν την παθογένεση των παρασίτων στα αγροτικά ζώα. Ταξινόμηση, μορφολογία, βιολογικός κύκλος, παθογένεση, κλινικά συμπτώματα, επιζωτιολογία, πρόληψη, θεραπεία παρασιτικών νοσημάτων που οφείλονται σε νηματώδη, κεστώδη, πρωτόζωα, και αρθρόποδα παράσιτα. Ολοκληρωμένη στρατηγικη διαχείρισης βοσκοτόπων για  πρόληψη παρασιτώσεων.

Υ-23 Nοσήματα Ζώων.doc