36
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
8
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Σταθμοί αναπαραγωγής εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών
 • Εκτροφή θαλάσσιων ειδών ιχθύων (τσιπούρα, λαβράκι κλπ)
 • Εκτροφή «νέων θαλάσσιων ειδών» (φαγκρί, λυθρίνι, μυτάκι, τόνος, κρανιός κλπ)
 • Εκτροφή ιχθύων γλυκού και υφάλμυρου νερού (κυπρίνος, πέστροφα, σολομός κλπ)
 • Εκτροφή Δίθυρων Μαλακίων (στρείδι, μύδι, χτένια κλπ)
 • Εκτροφή Κεφαλόποδων (χταπόδι, σουπιά κλπ)
 • Εκτροφή Γαστερόποδων (αβαλόνη)
 • Εκτροφή Δεκάποδων Καρκινοειδών (αστακός, γαρίδες, καραβίδες κλπ
 • Καλλιέργεια μακροφυκών (φαιοφύκη-kelps, ροδοφύκη)
 • Εργαστηριακή άσκηση στην αξιολόγηση της φυσιολογικής κατάστασης εκτρεφόμενων ιχθύων
 • Εργαστηριακή άσκηση στο stress εκτρεφόμενων ιχθύων
 • Εργαστηριακή άσκηση στους βασικούς χειρισμούς κατά την εκτροφή ιχθύων (αναισθησία, ζύγισμα, αιμοληψία, σήμανση, μεταφορά ζωντανών ιχθύων)
 • Εργαστηριακή άσκηση στην εξαλίευση ιχθύων εμπορεύσιμου μεγέθους και τους τρόπους θανάτωσης
 • Εργαστηριακή άσκηση στη μεταποίηση – συσκευασία τελικών προϊόντων υδατοκαλλιεργειών
 • Εργαστηριακή άσκηση στην αξιολόγηση της ποιότητας του φιλέτου εκτρεφόμενων ιχθύων
 • Εργαστηριακή άσκηση στις βιοτεχνολογικές επεμβάσεις στις υδατοκαλλιέργειες (παραγωγή μονοφυλετικών πληθυσμών, πολυπλοειδικών και στείρων ατόμων)
 • Εργαστηριακή άσκηση στα βασικά νοσήματα εκτρεφόμενων ιχθύων